MICROCIPAREA ÎNREGISTRATĂ A CÂINILOR CU STĂPÂN

Dacă în multe țări europene, precum Austria, Olanda sau Elveția există de mai mulți ani o obligativitate a microcipării, ca modalitate sigură de identificare a unui câine, iar majoritatea covârșitoare a populației canine este microcipata și înregistrată; în România se estimează că procentul câinilor microcipați este de doar 2%.

Astfel în Germania în fiecare an 54 000 de animale ajung înapoi la stăpânii lor, datorită microciparii și înregistrării, adică la fiecare 10 minute un câine pierdut este redat stăpânului. Conform statisticilor 8 din 10 câini, adica aproximativ 70-80% din câini se pierd cel puțin o dată în viață, iar șansele ca aceștia să își regăsească stăpânul sunt de 90% în cazul în care sunt microcipati și înregistrați, comparativ cu 20% pentru restul.

Cunoscând aceste realități, asociația NUCA Animal Welfare propune o campanie de informare, care prin anvergura ei reprezintă o premieră la nivel național.

Scopul principal al acesteia îl reprezintă informarea și educarea populației cu privire la cea mai eficientă și mai sigură metodă de identificare legală a câinelui: microciparea înregistrată, dar și a modului în care câinii pierduți pot ajunge acasă. Practic nu ne adresăm doar proprietarilor de câini sau celor care doresc să adopte unul, ci oricui găsește un câine pierdut și încearcă să îl redea stăpânului.
Pe lângă aceste avantaje incontestabile enumerate mai sus, microciparea și pașaportul reprezintă singura posibilitate de a lua câinele în concediu în afara țării, o alternativă viabilă la pensiune canină, având în vedere că în aproape toată Europa acest lucru este normal și acceptat. De asemenea microcipul reprezintă singura modalitate certă de stabilire a deținătorului de drept în cazul unui furt.

Pe lângă promovarea mesajului prin diverse canale media, această campanie a reușit să implice activ Colegiul Medicilor Veterinari, cabinetele veterinare precum și Asociația Chinologică din Cluj prin scăderea prețului serviciului veterinar de implantare a microcipului și crearea unei baze de date centralizate de înregistrare a câinilor microcipați. Astfel în următoarele luni orice proprietar își poate microcipa câinele, primește un pașaport și este înscris într-o bază de date online cu doar 50 de lei. La fel în cazul găsirii unui câine, persoana care l-a găsit îl poate duce la cel mai apropiat cabinet veterinar, prin scanare se află numărul microcipului, iar prin accesarea bazei de date online se poate afla cine a pierdut câinele, astfel încât acesta să ajungă din nou acasă. Amintim că microciparea este de fapt o manopera medicală nedureroasă care poate fi efectuată la orice cabinet veterinar din Cluj precum și la Asociatia Chinologică, în cursul căreia un microcip foarte mic, biologic inert este introdus printr-o injecție.

De asemenea persoanele care au căței care au fost microcipați, dar neînregistrați, pot sa ceară introducerea în baza de date online centralizată începând cu data de 10 august.

Prin această campanie sperăm la reducerea numărului de câini pierduți și a căror deținători nu mai pot fi identificați, ajungând astfel să îngroașe în mod involuntar numărul câinilor fără stăpân, dar și reducerea cazurilor de câini furați, a vânzărilor ilegale și a adopțiilor dublate. Suntem siguri că în curând fiecare deținător de câini va înțelege că siguranța animalului depinde și de microciparea înregistrată.

+++++++++++++++++

Auch wenn in vielen anderen euopäischen Ländern wie Österreich, Holland oder der Schweiz schon seit vielen Jahren das Mikrochippen der Hunde als einzige Identifikationsart Pflicht ist und eine überwältigende Mehrheit der Hundepopulation gechippt und registriert ist; in Rumänien wird der Prozentsatz der gechippten Hunde auf nur 2% geschätzt.
In Deutschland kommen jährlich dank registrierten Mikrochips 54.000 Tiere zurück zu ihren Besitzern, also wird alle 10 Minuten ein verloren gegangener Hund seinem Besitzer zurück gegeben.
Laut Statistik gehen 8 von 10 Hunden, also ca. 70-80% der Hunde, wenigstens einmal im Leben verloren, und die Chancen, den Besitzer zu finden liegen bei 90%, wenn sie gechippt und registriert sind, verglichen mit nur 20% für den Rest.
Sich dieser Realitäten bewusst, stellt NUCA Animal Welfare eine Informationskampagne vor, die in ihrem Ausmaß eine Premiere auf nationalem Niveau darstellt.
Der vorrangige Zweck der Kampagne ist die Information und Edukation der Bevölkerung in Hinsicht auf die effizienteste und sicherste legale Indentifikationsmöglichkeit des Hundes: den registrierten Mikrochip, aber auch Aufklärung über die Weise, wie verlorengegangene Hunde wieder zurück nach Hause gelangen können. Wir sprechen praktisch nicht nur die Hundebesitzer an oder potentielle Adoptanten sondern jeden, der einen verloren gegangenen Hund findet und versucht, ihn seinem Besitzer zurückzugeben.
Neben diesen nicht von der Hand zu weisenden o.g. Vorteilen, repräsentieren Mikrochip und Heimtierpass die einzige Möglichkeit, den Hund außerhalb des Landes mit in Urlaub zu nehmen, eine gute Alternative zur Tierpension, wenn man bedenkt, dass dies in fast ganz Europa etwas Normales und akzeptiertes ist.
Des weiteren stellt der Mikrochip die einzige sichere Möglichkeit dar, des Besitz eines Hunde im Falle von Diebstahl nachzuweisen.
Neben der Verbreitung dieser Nachricht über diverse Medienkanäle haben wir es mit dieser Kampagne erreicht, die Tierärztekammer, die Tierarztpraxen sowie den Hundezüchterverband Cluj aktiv einzubeziehen durch die Senkung des Preises für die Implantation und das Einrichten einer zentralisierten Datenbank zur Registrierung der gechippten Hunde. So kann innerhalb der kommenden Monaten jeder Hundehalter seinen Hund chippen lassen, bekommt einen Heimtierausweis ausgehändigt und wird in der Datenbank registriert, für einheitlich nur 50 Lei (Anm. d. Übers.: knapp 12 Euro).
Genauso kann im Falle des Findens eines Hundes der Finder zur nächstgelegenen Tierarztpraxis gehen, den Mikrochip auslesen lassen und durch Konsultieren der Datenbank herausfinden, wer der Besitzer des Hundes ist, so dass er nach Hause zurück kann.
Wir erinnern, dass das Implantieren des Mikrochips eine schmerzlose medizinische Handlung ist, die in jeder Tierarztpraxis in Cluj ausgeführt werden kann sowie beim Hundezüchterverband, dabei wird ein ganz kleiner, biologisch inerter Mikrochip durch eine Injektion eingebracht.
Des weiteren können Personen, deren Hunde bereits früher gechippt wurden, ab dem 10. August die Eintragung in die zentralisierte Datenbank fordern.
Wir hoffen durch diese Kampagne die Zahl der verlorenen Hunde zu reduzieren, deren Besitzer nicht mehr ausfindig gemacht werden können, und die somit unfreiwillig die Zahl der herrenlosen Hunde vergrößern und auch die Zahl der gestohlenen Hunde zu verringern, der illegalen Verkäufe und doppelter Adoptionen.
Wir sind sicher, dass jeder Hundehalter verstehen wird, dass die Sicherheit seines Haustieres auch vom registrierten Mikrochip abhängt.

(Übersetzung des Plakats: Mann: \”Verloren? Was mache ich denn nur mit dir?\” Hund: \”Ist ganz einfach, ich habe einen Mikrochip!\”
8 von 10 Hunden gehen einmal im Leben verloren. Der Mikrochip kann sie nach Hause zurückbringen!)

3 thoughts on “MICROCIPAREA ÎNREGISTRATĂ A CÂINILOR CU STĂPÂN”

  1. Pingback: NUCA – animal welfare – Alegerea unui câine

  2. Imi ocupam si eu lucrul si am dat peste articolul al dumneavoastra asa ca am hotarat ca vreau sa va felicit pentru ceea ce ati scris.

Comments are closed.